Drenering av Helsethallen ferdigstilt

1 oktober 2019 ble dreneringsjobben rundt Helsethallen på Bærums Verk ferdigstilt og overlevert til Bærum kommune. Vi var spente i forkant av denne jobben da dreneringsgrøfta ville være over 8 meter på det dypeste. Jobben gikk som en drøm og de dype grøftene ble håndtert både trygt og sikkert. Ferdigstillelsen gikk etter planen 1 oktoberContinue reading “Drenering av Helsethallen ferdigstilt”