Drenering av Helsethallen ferdigstilt

Tommel opp fra Rune

1 oktober 2019 ble dreneringsjobben rundt Helsethallen på Bærums Verk ferdigstilt og overlevert til Bærum kommune.

Vi var spente i forkant av denne jobben da dreneringsgrøfta ville være over 8 meter på det dypeste.

Jobben gikk som en drøm og de dype grøftene ble håndtert både trygt og sikkert.

Ferdigstillelsen gikk etter planen 1 oktober og vi takker Eiendomsetaten i Bærum kommune for et flott samarbeid!