Prosjekter

Skogroveien

Grunnarbeid for nybygg i Skogroveien på Nordstrand på oppdrag for Opsahl Bolig AS. Et spennende prosjekt hvor fjellskjæringen under to fredede trær måtte sikres med sprøytebetong.

Helsethallen

Drenering rundt Helsethhallen på Bærums Verk på oppdrag fra Eiendomsavdelingen ved Bærum kommune. Arbeidet ble ferdigstilt 01.10.2019.

Et flott prosjekt med dreneringsgrøfter som var over 8 meter på det dypeste!

Breisjåveien

Drenering rundt enebolig og landskapsutforming. Prosjektet ble ferdigstilt 14.09.2019.

%d bloggers like this: